VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Jméno a příjmení:          …………… 

Adresa:           ……………

telefon:           ……………

Adresa pro doručování elektronické pošty: ……………

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte

Odešlete formulář prosím emailem na kata@katerinaguske.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu nebo poštou na moji adresu Kateřina Guske, Kamenný vrch 5267, Chomutov 430 04.